Умови конфіденційності

Політика конфіденційності та обробки персональних даних («політика») доповнює публічну оферту та є її невід'ємною частиною.

Метою політики є інформування вас про те, як ми використовуватимемо ваші персональні дані, отримані нами від вас через сайт. Будь ласка, ознайомтеся, перш ніж продовжити використання сайту. Відвідуючи наш сайт, ви зобов'язуєтесь дотримуватися цієї політики та погоджуєтесь з її умовами.

Ми збираємо, зберігаємо та використовуємо ваші персональні дані відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” № 2297-vi та інших місцевих законів.

При реєстрації на Сайті або передачі даних спеціалісту по роботі з клієнтами за телефоном Клієнт надає (ФОП Вітько Ганна Олександрівна/ MARQUE.UA) наступні дані: ім'я, прізвище, адреса електронної пошти, стать, дата народження, номер телефону та адреса для доставки Товару. При поверненні Товару для перерахування Продавцем коштів Клієнт надає паспортні дані та дані банківської картки. Цю інформацію Продавець має право використовувати для виконання своїх зобов'язань перед Клієнтом. Продавець визнає важливість конфіденційності наданої особистої інформації Клієнтом.

Надаючи свої персональні дані Продавцю, Клієнт погоджується на їх обробку Продавцем, у тому числі для виконання своїх зобов'язань перед Клієнтом у рамках цієї оферти, просування Продавцем товарів та послуг шляхом надсилання розсилок рекламно-інформаційного характеру, проведення електронних та SMS-опитувань, проведення конкурсів та інших промо-акцій серед клієнтів, аналізу результатів маркетингових акцій, клієнтської підтримки, проведення статистичних досліджень, організації доставки товару, контролю задоволеності клієнтів якістю послуг, що надаються Продавцем.

Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія, що вчиняється з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна) вилучення, використання, передачу (у тому числі передачу третім особам, не виключаючи транскордонну передачу, якщо необхідність у ній виникла під час виконання зобов'язань), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

Продавець має право обробляти персональні дані, у тому числі шляхом направлення Клієнту кореспонденції рекламного характеру на вказану поштову адресу, надсилання SMS-повідомлень, повідомлень через інтернет-месенджери, а також надсилання електронних листів рекламного характеру на вказану клієнтом електронну адресу.

Клієнт може відмовитися від отримання розсилок, від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин одним із зазначених способів:

Клієнт може вибрати параметри розсилки або відмовитись від неї на Сайті.

Клієнт повинен звернутися до Служби роботи з клієнтами Продавця зв'язавшись зі спеціалістами служби підтримки клієнтів за телефоном +380 68 795 05 35.

Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Клієнта інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам та третім особам, які діють на підставі договору з Продавцем, для виконання зобов'язань перед клієнтом.

Продавець має право використовувати технологію «cookies». "Cookies" не містять конфіденційної інформації. Відвідувач сайту або клієнт цим дає згоду на збір, аналіз та використання cookies, у тому числі третіми особами для формування статистики та оптимізації рекламних повідомлень.

Продавець отримує інформацію про ip-адресу відвідувача Сайту http://marque.ua . Ця інформація не використовується для встановлення особи відвідувача.